Vergoedingen

 

Dekt uw verzekering de kosten van uw behandeling?

De therapeutische (stoel-)Shiatsu consulten van Praktijk Lukken vallen onder de aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen en/of aanvullende gezondheidszorg.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. Afhankelijk van de aard van uw klachten kan het wel raadzaam zijn eerst uw huisarts te raadplegen.

 

Vakvereniging

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten, de NVSTen sta geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, de RBCZ.

Klik hier voor het overzicht van de vergoedingen voor 2018

 

Voorkom teleurstellingen!

Neem van tevoren contact op met de klantenservice van uw verzekeraar om zeker te zijn welke behandelingen geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komen.

Houdt, als u uw verzekeraar gaat bellen, uw polis en onderstaande praktijkgegevens bij de hand:

Praktijknaam: Praktijk Lukken
AGB praktijknummer: opvraagbaar*
Zorgverlener: J.G. Lukken-Jager
Zorgverlenernummer: opvraagbaar*
NVST lidnummer: L1599
RBCZ licentienummer: 107293R

* Om fraude te voorkomen, worden deze gegevens niet meer op de website vermeld. Uw zorgverlener kan de gegevens opvragen bij daarvoor aangewezen instanties, of rechtstreeks bij Praktijk Lukken.