Klacht- en tuchtrechtsregeling

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de manier waarop u bij Praktijk Lukken behandeld bent, dan kunt u een klacht indienen bij de NVST, de vakvereniging waarbij de praktijk aangesloten is, of via het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg, de RBCZ.

Via onderstaande links kunt u hierover meer informatie vinden:

NVST: klacht en tuchtrecht

RBCZ: een klacht indienen