Intake en eerste behandeling

 

Verwijsbrief niet noodzakelijk

Een verwijzing door een huisarts is in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Afhankelijk van de aard van uw klachten kan het wel raadzaam zijn eerst uw huisarts te raadplegen.

Voorkom teleurstellingen achteraf! 

Raadpleeg van tevoren uw ziektekostenverzekeraar om zeker te zijn dat uw behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen!

 

De eerste afspraak

Voorafgaand aan uw eerste afspraak ontvangt u per email een intakeformulier. Dit om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw klachten en hulpvraag. Dit formulier nemen we tijdens uw eerste afspraak kort samen even door voor eventuele aanvullingen.

Op dit gesprek volgt een eerste, algemene behandeling die voor mij ook dient als onderzoek. Aan de hand hiervan bepalen we samen de details van het behandelplan voor een eventuele volgende afspraak.

Bij acute klachten kan één behandeling vaak al voldoende zijn. Bij klachten die al langer spelen kan het zijn dat er een aantal afspraken kort op elkaar nodig zijn. Over het algemeen geldt dat u na twee tot drie behandelingen een verandering op moet kunnen merken. Zo niet dan passen we het behandelplan aan. Waar nodig verwijs ik u door naar een arts of andere vorm van therapie.

Is uw laatste behandeling langer dan een jaar geleden? Ook dan ontvangt u opnieuw een intakeformulier, zodat uw informatie zoveel mogelijk up to date is met uw huidige (medische) situatie.